Voorwaarden winactie - Social Media

Algemene actievoorwaarden winactie JuulC

Wedstrijd wordt georganiseerd door JuulC en Jumping Amsterdam

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op @juulc_official en/of @jumpingamsterdam social media hebt gereageerd
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 4. JuulC is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 5. Je kan wereldwijd meedoen aan de actie.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar ontvangt 1 rijjas in Jumping Amsterdam design
 3. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 
 4. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 5. JuulC is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 6. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 7. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 8. De rijjas (indien op voorraad) dient op het kantoor van JuulC te worden afgehaald binnen een periode van 30 dagen. Of indien in het buitenland gevestigd wordt deze verstuurd. 

 Doe mee aan de onderstaande actie: (tot zondag 28 januari 2024)